Просмотр собрания по группе - Авторы Гончарова, И.В.

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 13 из 13
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2004Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. Вип. 22Донецький національний університет; Швець, О.В.; Клочко, В.І.; Славка, К.; Димчо, К.; Крилова, Т.В.; Орлова, О.Ю; Тіхонцова, Н.I.; Наконечна, Т.В.; Мазнев, А.В.; Пуханова, Л.С.; Subbotin, I.Y.; Bilotskii, N.N.; Badkoobehi, H.; Иванов, И.; Николов, Й.; Петрова, Р.; Божидарова, М.; Първулов, С.; Трайчев, Т.; Тончева, Н.; Стефанов, С.; Гроза, В.А.; Лещинський, О.Л.; Тихонова, В.В.; Томащук, О.П.; Панченко, Л.Л.; Улитин, Г.М.; Гончаров, А.Н.; Бевз, В.Г.; Скафа, О.І.; Тымко, Ю.Г.; Чашечникова, О.С.; Тарасенкова, Н.А.; Нестеренко, А.М.; Межейнікова, Л.С.; Черних, Л.В.; Гончарова, И.В.; Кокотов, О.Л.; Наконечна, Л.Й.; Braverman, A.; Applebaum, M.; Samovol, P.; Сморжевський, Ю.Л.; Прус, А.В.; Босовський, М.В.
2005Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. Вип. 23Донецький національний університет; Слєпкань, З.І.; Триус, Ю.В.; Бакланова, М.Л.; Матяш, О.І.; Гусак, Л.П.; Білянін, Г.І.; Галайко, Ю.А.; Параскевич, С.П.; Власенко, К.В.; Шенгерій, Л.М.; Селякова, Н.И.; Гридасова, И.В.; Білоцький, М.М.; Хілл, М.; Субботін, І.Я.; Бевз, В.Г.; Гончарова, И.В.; Черкасов, Н.Д.; Емченко, Е.А.; Тымко, Ю.Г.; Чашечникова, О.С.; Новицька, Л.І.; Миронюк, М.В.; Ігнатова, Н.В.; Скафа, Е.И.
2005Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. Вип. 24Донецький національний університет; Овчаренко, И.Е.; Гусев, В.А.; Атанов, Г.А.; Дрибан, В.М.; Пенина, Г.Г.; Лосєва, Н.М.; Мазнев, О.В.; Воєвода, А.Л.; Бакланова, М.Л.; Чекарамит, Л.В.; Слєпкань, З.І.; Іванова, С.В.; Тополя, Л.В.; Забранський, В.Я.; Волянська, О.Є.; Тимко, Ю.Г.; Волобуєва, Т.Б.; Вовк, Л.І.; Тутова, О.В.; Нічуговська, Л.І.; Кондратьєва, О.М.; Евсеєва, Е.Г.; Коломієць, О.М.; Subbotin, I.; Badkoobehi, H.; Bilotskii, N.N.; Гроза, В.А.; Томащук, О.П.; Тихонова, В.В.; Лещинський, О.Л.; Босовський, М.В.; Тарасенкова, Н.А.; Скафа, Е.И.; Дзундза, А.І.; Цапов, В.О.; Ваврук, Е.М.; Коновалова, К.К.; Великодній, С.І.; Чашечникова, О.С.; Трегуб, Н.Л.; Милушев, В.Б.; Френкев, Д.Г.; Сергеев, Я.Б.; Богатырёва, И.Н.; Акуленко, І.А.; Нестеренко, А.М.; Нак, М.М.; Соколенко, Л.О.; Дембіцька, С.В.; Яблочніков, С.Л.; Калашников, І.В.; Шавальова, О.В.; Гончарова, И.В.; Braverman, A.; Applebaum, M.; Samovol, P.; Kizner, E.; Игнатова, Н.В.; Хорольская, Е.В.; Швець, В.О.; Глюза, О.О.; Федченко, Л.Я.; Реутова, И.Н.; Кірман, В.К.; Кліндухова, В.М.; Цапова, С.Г.
2013Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. Вип. 39Донецький національний університет; Бевз, В.Г.; Годованюк, Т.Л.; Тымко, Ю.Г.; ТкачЮ., М.; Гончарова, И.В.; Володина, О.Н.; Словак, К.І.; Dyankova, V.; Bogdanov, B.; Yankov, M.; Буркина, Н.В.; Кошова, О.П.; Антонець, А.В.; Галайко, Ю.А.; Дворянин, Т.Я.; Нічуговська, Л.І.; Дмитренко, І.С.; Тягай, І.М.; Дубініна, О.М.; Кузьмич, Ю.В.; Gorchev, N.; Стеганцев, Е.В.; Чумак, О.О.; Скворцова, С.О.; Склярова, Т.Г.; Хотунов В.І.; Коваленко, Н.В.; Удовиченко, Р.А.; Орел, О.В.; Борисенко, М.Ю.
2010Дидактика математики: проблеми і дослідження. Вип. 33Донецький національний університет; Дзундза, А.І.; Чудіна, К.Ю.; Гетьман, М.А.; Гетьман, І.А.; Корнещук, В.В.; Тутова, О.В.; Бубнова, М.Ю.; Галайко, Ю.А.; Євсеєва, О.Г.; Прокопенко, Н.А.; Власенко, К.В.; Степанов, А.І.; Тимошенко, Е.В.; Алєксєєва, І.В.; Гайдей, В.О.; Диховичний, О.О.; Коновалова, Н.Р.; Федорова, Л.Б.; Брусило, З.О.; Шумигай, С.М.; Коваленко, Д.В.; Коваленко, Н.В.; Докиенко, Л.И.; Гончарова, И.В.; Божедарная, Т.А.; Гуртовий, Ю.В.; Лутченко, Л.І.; Яременко, Ю.В.
2015Дидактика математики: проблемы и исследования. Вып. 42ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Саввина, О.А.; Телкова, В. А.; Трофимова, Е.И.; Абраменкова, Ю.В.; Волчкова, Н.П.; Волчков, В.В.; Галибина, Н.А.; Гончарова, И.В.; Должикова, А.В.; Евсеева, Е.Г.; Прокопенко, Н.А.; Прач, В.С.; Селякова, Л.И.; Литвинова, В.Ю.; Прохоров, Д.И.; Пустовая, Ю.В.; Рыманова, Т.Е.; Шурко, Г.К.; Скафа, Е.И.; Кивай, Е.Е.
2017Дидактика математики: проблемы и исследования. Вып. 45ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Дзундза, А.И.; Чудина, Е.Ю.; Скафа, Е.И.; Селякова, Л.И.; Дюбо, Е.Н.; Евсеева, Е.Г.; Соловьева, З.А.; Жовтан, Л.В.; Ие, О.Н.; Максимова, Т.С.; Прокопенко, Н.А.; Шурко, Г.К.; Гончарова, И.В.; Попова, Е.А.; Кривко, Я.П.
2017Дидактика математики: проблемы и исследования. Вып. 46ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Брейтигам, Э.К.; Кулешова, И.Г.; Скафа, Е.И.; Дрозд, М.В.; Абраменкова, Ю.В.; Гончарова, И.В.; Должикова, А.В.; Евсеева, Е.Г.; Забельский, Б.В.; Коваленко, Н.В.; Лобунцова, А.А.; Максимова, Т.С.; Одинцова, Л.А.; Бронникова, Л.М.; Шурко, Г.К.; Кисельников, И.В.
2019Дидактика математики: проблемы и исследования. Вып. 50ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Еремка, Е.В.; Каверина, О.Г.; Щукина, Н. Г.; Приходченко, Е.И.; Капацина, Н.Н.; Скафа, Е.И.; Утеева, Р.А.; Дорофеев, С.Н.; Фунтиков, М.Н.; Дзундза, А. И.; Цапов, В.А.; Евсеева, Е.Г.; Лактионова, Д.А.; Брейтигам, Э.К.; Кисельников, И.В.; Грищенко, Н.А.; Дзюба, Л.В.; Короткова, С.В.; Одинцова, Л.А.; Бронникова, Л.М.; Селякова, Л.И.; Собко, О.В.; Гончарова, И.В.
2020Дидактика математики: проблемы и исследования. Вып. 51ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Дерий, И.А.; Евсеева, Е.Г.; Должикова, А.В.; Королев, М.Е.; Коваленко, Н.В.; Голуб, М.А.; Каверина, О.Г.; Сирота, Т.А.; Абраменкова, Ю.В.; Карлина, О.В.; Носуля, О.С.; Приходченко, Е.И.; Гончарова, И.В.; Пустовая, Ю.В.; Гребенкина, А.С.; Скафа, Е.И.; Ганжа, А.А.
2015Економіка і організація управління №1-4(17-20)Донецький національний університет; Обліково-фінансовий факультет; Алексеенко, Н.В.; Карлова, Н.П.; Горбатенко, Ю.В.; Егоров, В.П.; Калинская, Е.В.; Карпухно, И.А.; Кащик, В.Ю.; Рагулина, И.В.; Киосак, Я.В.; Лех, Т.А.; Семенов, А.А.; Сердюк, В.Н.; Кошик, Ю.В.; Скоробогатова, Н.В.; Юрина, Н.А.; Хорошева, А.С.; Чаусовский, А.М.; Гончарова, И.В.; Дедух, Т.М.; Ярошенко, А.В.
2017История и методология математики: учебное пособиеГончарова, И.В.
2014Эвристический факультатив по математике: Рабочая тетрадь для учащихся 11 кл. профильного уровняГончарова, И.В.; Пустовая, Ю.В.