Просмотр собрания по группе - Авторы Снегин, О.В.

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 8 из 8
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2017Вестник Донецкого национального университета. Серия В. №3Донецкий национальный университет; Ващенко, Н.В.; Старовойтова, М.Д.; Давлианидзе, Я.С.; Донец, Л.И.; Лиходедова, Т.В.; Дудник, В.В.; Забарина, Д.А.; Ибрагимхалилова, Т.В.; Колесник, Л.И.; Лисянская, И.И.; Кужелева, А.А.; Лапшина, Е.А.; Снегин, О.В.; Легкий, С.А.; Лукашова, М.А.; Молохова, Я.О.; Пелашенко, А.В.; Плаксина, А.М.; Половян, А.В.; Синицына, К.И.; Полшков, Ю.Н.; Руденок, О.Ю.; Стрелина, Е.Н.; Урсова, А.А.; Абакшина, Н.А.; Алексеенко, Н.В.
2017Вестник Донецкого национального университета. Серия В. №4ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Алексеева, Н.И.; Балашова, Р.И; Баканова, Ю.Д.; Гизатулин, А.М.; Божко, Ю.О.; Гладкова, Л.А.; Сухинин, А.В.; Головинов, О.Н.; Гришина, И.В.; Дудник, В.В.; Торба, А.А.; Еременко, А.А.; Гаценко, Е.А.; Зайцева, Н.В.; Ибрагимхалилова, Т.В.; Козырева, С.Д.; Кондаурова, И.А.; Кулик, А.К.; Кондрашова, Е.А.; Кравец, Е.О.; Кравцова, Е.М.; Кириллова, А.В.; Кужелева, А.А.; Молохова, Я.О.; Некрасова, О.Л.; Половян, А.В.; Ткаченко, О.В.; Полшков, Ю.Н.; Загурская, Т.Н.; Сердюк, О.Ю.; Гуменюк, Н.В.; Снегин, О.В.; Лапшина, Е.А.; Шаповалова, Э.В.; Стрижак, А.Ю.; Хромов, Н.И.; Бунин, А.А.; Химченко, А.Н.
2011Нове в економічній кібернетиці. Вип. 2 Моделі інтеграції складних економічних системДонецький національний університет; Кафедра економічної кібернетики; Фрунзе, И.А.; Вдовиченко, Е.А.; Мельников, С.В.; Давидова, В.І.; Подкорытов, А.Л.; Одрехівський, М.В.; Филиппов, А.В.; Фінагіна, О.В.; Зінченко, О.А.; Лях, Я.С.; Снегин, О.В.; Воробець, Т.І.; Левицкий, С.И.; Голда, О.А.; Густера, О.М.
2010Нове в економічній кібернетиці. Вип. 2 Сучасні моделі й методи управління інноваційними підприємствамиДонецький національний університет; Кафедра економічної кібернетики; Беленко, Д.В.; Беликова, Т.Ю.; Юрченко, А.Ю.; Волошина, Т.О.; Казаринова, Н.Л.; Карпилянская, Л.И.; Левицкий, С.И.; Фрунзе, И.А.; Вдовиченко, Е.А.; Мищенко, С.Г.; Одрехівський, М.В.; Снегин, О.В.; Тернавський, Ю.І.; Храпкина, В.В.; Шаталова, Т.С.; Яценко, А.Ю.
2019Новое в экономической кибернетике. №1ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Учебно-научный институт «Экономическая кибернетика»; Искра, Е.А.; Апанасенко, А.В.; Коломыцева, А.О.; Глущенко, Е.А.; Боднар, А.В.; Лепа, Р.Н.; Курносова, О.А.; Снегин, О.В.; Гуменюк, Н.В.; Ващенко, Н.В.; Максимус, Д.А.; Гончарова, Л.А.; Барыло, И.В.; Долбня, Н.В.; Забавина, Е.Ю.; Шавкун, Г.А.; Каменева, Н.В.; Филонич, В.В.; Ледовская, О.В.; Сигуа, В.Т.; Дмитриченко, Л.И.; Мальцева, Н.Г.; Казакевич, К.В.; Дмитриченко, Л.И.; Шумакова, Ю.В.; Химченко, А.Н.; Копа, Д.Д.
2017Новое в экономической кибернетике. №3ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Учебно-научный институт «Экономическая кибернетика»; Снегин, О.В.; Гизатулин, А.М.; Вакуленко, Д.В.; Шаталова, Т.С.; Гридина, В.В.; Фандеев, В.В.; Ченакал, В.А.; Пантелеева, О.Г.; Искра, Е.А.; Апанасенко, А.В.; Зайцева, Н.В.; Коломыцева, А.О.; Андрюхин, В.Ю.; Загорная, Т.О.; Кобзева, Ю.В.; Стасенко, Б.Д.
2018Новое в экономической кибернетике. №3(4)ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Учебно-научный институт «Экономическая кибернетика»; Искра, Е.А.; Глумова, Ю.Э.; Головань, Л.А.; Иващенко, Д.; Загорная, Т.О.; Жиленков, В.Е.; Казакова, Е.И.; Боенко, Т.Н.; Зайцева, Н.В.; Василина, Я.И.; Медведева, М.А.; Бродская, А.В.; Боднар, А.В.; Ткачева, А.В.; Гненков, А.В.; Берг, Д.Б.; Апанасенко, А.В.; Панова, В.Л.; Лавриненко, Т.В.; Овечко, Г.С.; Косоговский, Б.В.; Косюк, В.А.; Нагорнюк, И.Н.; Снегин, О.В.; Барыло, И.В.; Заярский, И.М.; Коломыцева, А.О.; Нечаев, А.В.; Мызникова, М.А.; Перевозникова, Н.В.; Леднева, А.М.
2019Новое в экономической кибернетике. №4ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; Учебно-научный институт "Экономическая кибернетика"; Загорная, Т.О.; Фролова, Ю.Ю.; Медведков, С.А.; Зайцева, Н.В.; Коломыцева, А.О.; Панова, В.Л.; Курносова, О.А.; Пантелеева, О.Г.; Цуканов, А.В.; Гуменюк, Н.В.; Дрямин, В.А.; Загорная, Т.О.; Сарахман, Ю.В.; Толмачев, В.А.; Максимус, Д.А.; Пономаренко, Н.Ш.; Тимохин, В.Н.; Шаталова, Т.С.; Гончаров, Д.А.; Капитонов, Ю.А.; Абакшина, Н.А.; Азарян, Е.М.; Донец, Л.И.; Андреева, Е.Ю.; Дорофеева, В.С.; Долбня, Н.В.; Ткачева, А.В.; Тельтевская, А.А.; Ковалев, А.В.; Лапшина, Е.А.; Довбня, Е.А.; Леднёва, А.М.; Романюк, В.В.; Савкина, В.Е.; Снегин, О.В.; Глухова, Е.А.; Жейнова, М.Н.; Петенко, И.В.; Савкин, В.Е.